ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรายแรกของเมืองไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมาบุญครอง”

ด้วยโรงงานที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ทำให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน สากล ISO 9001,

ด้านระบบประกันคุณภาพ, ด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP),ด้านระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย (GMP)

 

เราพัฒนาข้าวคุณภาพ เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว
ข้าวมาบุญครอง สะอาดทุกถุง หุงขึ้นหม้อ อิ่มอุ่นทุกครอบครัว